Persondatapolitik for Pekema A/S

1. Formål

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Pekema’s målsætning at beskytte alle personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Pekema har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dine ordrer, levere målrettede grafiske ydelser, behandle og producere ordrer og øvrige serviceydelser til dig. Pekema indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere et produkt eller en ydelse til dig.

Du vil selv på vore webshops kunne indtaste supplerende oplysninger om fx dine ønskede produkter. Dette er ikke obligatoriske oplysninger, men alene oplysninger, der optimerer den ydelse, som Pekema leverer til dig. Vi indsamler oplysninger fra vores samarbejdspartnere i tilfælde af, at du benytter dig af et tilbud, som forudsætter produktion af ydelser hos en af disse samarbejdspartnere.

Ved handel gennem Pekema’s webshops registreres personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger i vore webshops, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Registreringer om handler opbevares hos Pekema i 5 år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.


3. Hvem videregiver Pekema personoplysninger til?

Pekema udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere og optimere produktionen af dine produkter. Pekema videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


4. Hvordan indsamler Pekema personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med indtastning i forbindelse med bestilling af grafiske produkter og/eller serviceydelser på Pekema’s webshops, anvender den valgte webshop cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for at forbedre vores hjemmesides funktioner og lette din adgang hertil. For at benytte eventuelle brugersider, hvor der kræves log-in hos Pekema, kræves det, at cookies accepteres af din computer.

For hvert besøg på www.pekema.dk - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - opbygger Pekema en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

På www.pekema.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Disse statistiker er anonymiserede.

Logstatistik bruges til:

  • at skabe øget brugervenlighed
  • at måle effektivitet af tjenester
  • at dokumentere bruget af netbutikken

 

5. Sikkerhed

Pekema har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Pekema opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Vi kan dog gøre dette, hvis det forlanges af vore kunder. Alle persondata er beskyttet bag firewall. Ved betalinger med betalingskort, sendes kortoplysninger krypteret til vores betalingsudbyder. Pekema har derfor adgang til kortoplysninger.


6. Links

Pekema’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra Pekema’s.


7. Markedsføring / Opt-Out

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til vores samarbejdspartnere eller anden tredjepart med henblik på markedsføring, men hvis du accepterer det, fremsender vi markedsføringsmateriale til dig på vegne af vores samarbejdspartnere.

Du har til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere og/eller fra Pekema ved at sende en e-mail til pekema@pekema.dk eller kontakte Pekema på telefon 44 92 62 00.


8. Opdatering af og indsigt i oplysninger

Som registreret hos Pekema har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Dette kan ske ved henvendelse til Pekema ved at sende en e-mail til pekema@pekema.dk eller kontakte Pekema på telefon 44 92 62 00.


9. Kontakt Pekema

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til Pekema i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Pekema A/S
Dam Holme 14-16
3660 Stenløse

Telefon44 92 62 00
E-mail pekema@pekema.dk


10. Ændring af Persondatapolitikken

Pekema forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Derfor vil denne persondatapolitik blive ændret i takt med ændrede krav til beskyttelses af privatlivets fred i gældende lovgivning.