Pekema A/S på Statens Indkøbsaftale

Innovation, kvalitet og god kunderådgivning står ikke i modsætning til effektivitet. Det beviste Pekema A/S ved, endnu en gang, at blive udvalgt som leverandør på Statens Indkøbsaftale for trykkeri-, kopi- og printydelser.

Vinderne af Moderniseringsstyrelsens trykkeriudbud er netop blevet offentliggjort og Pekema A/S blev via deltagelse i PRINFO-samarbejdet én af de blot tre leverandører på den ny aftale. Tildelingskriteriet var laveste pris.

Den ny aftale trådte i kraft den 1. juni 2019 og løber indtil 31. december 2020, med mulighed for op til to års yderligere forlængelse. Antallet af leverandører er med den ny aftale reduceret fra fem til tre. Udover PRINFO er de andre leverandører Rosendahls og LaserTryk.dk. Aftalen har en anslået værdi af 200 millioner kroner og er forpligtende for staten og de statslige institutioner. Andre dele af det offentlige kan imidlertid også benytte de meget attraktive indkøbsvilkår i aftalen, hvilket mange regioner, kommuner og andre offentlige institutioner vælger at gøre.

Pekema A/S er en del af PRINFO, der er en landsdækkende sammenslutning af grafiske virksomheder med en samlet omsætning på mere end 500 mio. kr. og 300 medarbejdere. De 14 PRINFO partnere er til stede over hele Danmark og har gennem årene udviklet et tæt samarbejde med alle dele af den offentlige sektor lige fra stat, regioner og kommuner til uddannelses- og kulturinstitutioner og offentlige selskaber. Et samarbejde der nu kan fortsætte i de kommende år.

Yderligere information:
Flemming Andersen,
Telefon +45 2670 3866
E-mail fan@pekema.dk 

Flemming_2.jpg

Flemming Andersen

2670 3866